Võ Bình Định, một nét Văn Hóa đã gắn liền trong suốt chiều dài lịch sử dựng nước và giữ nước, liên quan đến sự tồn vong hưng suy của dân tộc Việt. Trải qua bao đời Đinh, Lê, Lý, Trần, Lê, Nguyễn ... xương máu tiền nhân đã đổ cho chúng ta ngày nay một dải Non Sông Gấm Vóc và Truyền Thống Văn Hóa riêng biệt.

May mắn được kế thừa phần nào cái di sản văn hóa qúy báu này với tất cả sự chân thành với Võ Thuật nói chung và bộ môn Võ Bình Định nói riêng, trang nhà VOBINHDINH.COM được thực hiện như một đóng góp nhỏ nhoi trong việc giới thiệu và chia sẻ bộ môn Bình Định với những người có cùng một tấm lòng yêu mến Quê Hương Việt Nam và nền Võ Học Cổ Truyền lâu đời của giòng giống Việt.

Dẫu biết cái hiểu còn nông cạn, kiến thức về bộ môn Bình Định của chúng tôi chỉ như một que diêm nhỏ sánh trước một vầng Thái Dương của nền Văn Hóa Việt Tộc. Dám mong với que diêm nhỏ này chúng ta sẽ cùng thắp lên một ngọn đèn vừa đủ sáng để những người Việt Nam ở khắp nơi cùng hướng về Quê Nhà và cùng được hưởng thụ những giọt trong lành trong Suối Nguồn Dân Tộc.

Nhóm Chủ Trương Trang Nhà VOBINHDINH.COM Xin Trân Trọng Kính Chào
FlyKick