Vừa khi có mặt trên quả địa cầu này, loài người vì nhu cầu sinh tồn đã phải đối phó với cái nghiệt ngã của thiên nhiên, chiến đấu với dã thú và nhiều lúc phải cạnh tranh sinh tồn ngay chính với những đồng loại của mình. Có lẽ ở nơi chính cái thời điểm ấy Võ Thuật cũng đã cùng lúc phát sinh. Thoạt đầu có thể chỉ đơn giản là những điệu nhảy múa để tế Thần Sông Thần Núi, hay một vị thần nào đó mà con người đã tưởng tượng ra để giải đáp cho những mù mờ về những hiện tượng thiên nhiên mà khi đó với kiến thức man sơ, con người đã không thể có câu trả lời thoả đáng. Hoặc giả là những điệu múa để miêu tả những sinh hoạt trong đời sống bộ tộc, cuộc săn bắt thú hoang hay những cuộc chinh chiến với những bộ lạc khác trong cái thủa hoang sơ đó.

Cùng với văn minh của nhân loại, Võ Thuật cũng đã từng bước chuyển mình, thay đổi và hoàn thiện tới mức đã có thời Võ Thuật đóng vai trò quyết định sự tồn vong hưng suy của cả một dân tộc. Con người đã học hỏi và bắt chước lẫn nhau, học hỏi kinh nghiệm của mình và của chính nơi kẻ thù của mình nữa. Tùy theo nền văn hoá của từng quốc gia, từng vùng ... Võ Thuật mang theo mình cái đột phá với những tính chất chung và cả những sắc thái riêng biệt, để trao truyền lại cho những thế hệ kế tiếp từ đời này sang đời khác, từ vùng này sang vùng khác, từ lãnh thổ này sang lãnh thổ khác. Tùy theo cơ duyên tao ngộ và sở thích khác nhau, mỗi người trong chúng ta ngày nay đã chọn cho mình những bộ môn khác nhau để rèn luyện. Dẫu mục đích và con đường từng cá nhân chọn lựa có khác nhau, song tất cả những bộ môn theo thời gian vẫn còn tồn tại và được yêu thích đủ chứng minh cái giá trị thật sự của bộ môn ấy.

Những tinh hoa Võ Thuật của nhân loại mà ngày nay chúng ta đang được thừa hưởng chứa đựng biết bao công trình tim óc của những lớp người đi trước gầy dựng, gìn giữ và trao truyền lại cho những thế hệ tiếp theo. Những người này có một điểm chung là cuộc đời của riêng họ luôn gắn chung với niềm đam mê Võ Thuật. Sự cống hiến của họ cho cuộc đời và cho hậu thế tuy thầm lặng nhưng đáng được ghi nhớ và trân trọng biết ơn. Trang web này xin được dành riêng để tri ân và vinh danh những Võ Sư thuộc thế hệ đi trước đã cống hiến cuộc đời mình cho Võ Thuật.

Để thuận tiện cho sự tìm hiểu, chúng tôi xin tạm phân chia ra làm hai nhóm:
1. Giới Võ Thuật Việt Nam
2. Giới Võ Thuật Quốc Tế