Những bài bản được phổ biến trong trang nhà VOBINHDINH.COM cũng như được huớng dẫn tại Trung Tâm Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam là một sự tổng hợp kiến thức mà suốt một hành trình gần 30 năm miệt mài học hỏi và nghiên cứu từ 3 nguồn như sau:

1. Môn Phái Sa Long Cương - Bình Định do Cố Sư Trưởng Trương Thanh Đăng sáng lập.

2. Môn Phái Tiên Long Võ Đạo - Bình Định do Võ Sư Song Yến Phi sáng lập.

3. Một số Bài Bản và Kỹ Thuật từ những người Bạn Võ mà trong cuộc đời tìm Đạo tôi đã từng được hân hạnh quen biết và học hỏi.

Kính xin Tri Ân Thầy Tổ đã truyền dạy Võ Nghệ. Cám ơn những Hảo Bằng Hữu đã cùng tôi luyện tập, chia sẻ và chỉ bảo nhau trong suốt những tháng năm qua.

Nguyện đem tất cả khả năng và tâm huyết để hướng dẫn những thế hệ tiếp nối, lưu truyền và phát huy giá trị Văn Hóa Việt Nam, vì lợi ích của mọi người góp phần làm đẹp cho đời.
KirbyNguyen