DHD

Võ Sư Đặng Huy Đức

• Huyền Đai Đệ Cửu đẳng - International Tae Kwon-Do Federation

• Chưởng môn sáng lập môn phái Hwa-Rang-Kwan từ năm 1963 tại Việt Nam

• Vô Địch Đai Đen Việt Nam năm 1966

• Vô Địch Á Châu năm 1969 tại Hồng Kông. Đấu thủ duy nhất thắng 3 Huy Chương Vàng ( Quyền, Đấu, và Công Phá)

• Nguyên GS Võ Thuật Đại Học USC tại Hoa kỳ, và Trung Tâm Trường Võ Thuật BTL/CSQG tại Việt Nam

• Nguyên Giám Đốc Trung Tâm huấn luyện Bộ Tư Lệnh Cảnh Sát Quốc Gia tại Việt Nam

Hơn 49 năm huấn luyện võ thuật tại Việt Nam và Hoa Kỳ, Võ Sư Đặng Huy Đức đã đào tạo hàng ngàn võ sư và huấn luyện viên đai đen từ đệ nhất đẳng tới lục đẳng.

Nguồn: ducdangtaekwondo.com

Trở về trang "Giới Võ Thuật Việt Nam"