VS_NgoDong

Võ Sư Ngô Đồng sinh ngày 04/10/1937 tại Hà Nội. Ông sinh ra trong một gia đình trí thức, có truyền thống võ học. Là người đam mê và có năng khiếu về võ thuật, thời còn trẻ ông là môn đồ của tổ sư Nguyễn Lộc người sáng lập môn phái Vovinam, đồng thời Ông cũng là môn đồ của Tổ sư Tế Công người đã truyền thụ môn Vịnh Xuân Quyền tới VN. Năm 1956, Ông theo gia đình vào định cư tại Huế.

Về văn hoá ông là một giáo sư giảng dạy môn Sinh Vật Học tại trường Đại Học Khoa Học Huế. Năm 1971 Ông đi du học tại Hoa Kỳ , tốt nghiệp luận án tiến sỹ Côn Trùng Học. Năm 1974, ông là Viện Trưởng Viện Đại Học Quảng Đà (nay là trường Đại Học Đà Nẳng)

Về võ học Ông là người sáng lâp môn phái Cương Nhu KARATE. Là người có kiến thức và lòng đam mê về võ học, Ông đã sớm tiêp thu nền võ học VOVINAM của tổ sư Nguyển Lộc, VỊNH XUÂN QUYỀN của tổ sư Tế Công. Năm 1956 tại Huế Ông được võ sư SUZUKI CHOJI, người Nhât Bản truyền dạy KARATE trường phái cổ điển. Ông tiếp tục tự nghiên cứu các hệ phái hiện đại như Shotokan Karate, Aikido, Judo, Sampo ... Đúc kết từ tinh tuý, nền móng các hệ phái, Ông vận dụng triết học vào võ học, chuyển hoá kết hơp nhuần nhuyển những kiến thức võ thuật đã tiếp thu thành lâp môn phái Cương-Nhu KARARE DO năm 1967 .

Môn phái cương Nhu ra đời lấy biểu tượng ÂM DƯƠNG làm nền tảng triết lý cho võ phái để Rèn luyện nhân cách, trau dồi Văn-Thể-Mỹ. Có sức khoẻ để học tập và xây dựng võ phái không ngừng vươn lên, phấn đấu đạt nhiều thành tích cao trên đấu trường Quốc gia và Quốc tế. Môn phái Cương Nhu KARATE DO đã hoà nhâp vào sự phát triển chung của cả nước, tiếng nói của môn phái có trọng lượng đáng kể trong làng võ Việt Nam .

Môn phái Cương Nhu Karate Do được thành lâp năm 1965 đến ngày 22/08/1967 Tổng Nha Thanh Niên thời bấy giờ cấp giấy phép, môn phái chính thức thành lập tại Huế. Võ đường có tên gọi: "TRUNG TÂM HUẤN LUYỆN CƯƠNG NHU KARATE", đặt tại giảng đường trường Đại Học Sư Phạm HUẾ.

Ông mất ngày 15/05/2000.

Nguồn: CuongNhuKarateDo.Com

Trở về trang "Giới Võ Thuật Việt Nam"