sutr1

Sư Trưởng Trương Thanh Ðăng sinh năm 1895 tại Bình Thuận, Phan Thiết. Từ thuở nhỏ đã ham thích, say mê tập luyện võ thuật. Ngoại tổ của Ông vốn là Thầy dạy võ cho các môn sinh Cử Nhân Võ dưới triều các vua nhà Nguyễn.

Năm 14 tuổi (1909) Ông xin phép cha mẹ đi về miền đất võ Tây Sơn để tìm học những tinh hoa võ thuật của dân tộc, nền võ học cổ truyền hình thành từ những kinh nghiệm chiến đấu gian khổ, một mất một còn, đã từng giúp cho người dân Việt quật cường vùng châu thổ sông Hồng đánh Tống bình Chiêm, phá tan xiềng xích nô lệ ngoại bang, giữ yên bờ cõi.

sutr2 Về đến Bình Ðịnh, Ông Trương Thanh Ðăng đã tìm đến thụ giáo với những võ sư danh tiếng trong vùng như: Võ sư Trương Trạch ở Phù Mỹ, là một vị Cử Nhân Võ của triều đình lúc bấy giờ. Võ sư Hai Cụt ở làng Cẫm Thượng, Võ sư Ðinh Cát ở An Nhơn và nhiều võ sư khác ở hai làng An Vinh và An Thái.

Vừa truyền dạy công phu sở học, vừa nghiên cứu, sắp xếp lại với tinh thần tổng hợp và sáng tạo một chương trình huấn luyện và thực hành đầy đủ, trọn ven từ sơ cấp đến cao cấp nền tảng cho một hệ phái từng bước được hình thành và xây dựng sau nầy, trong đó đặc biệt nổi bật là một bộ pháp căn bản thật đầy đủ và vững vàng cho môn sinh võ thuật cổ truyền Việt Nam, đó là phần " Bát Bộ Chân Quyền " rất đặc sắc và riêng biệt độc đáo của hệ phái Bình Ðịnh Sa Long Cương.

sutr3Ngoài thời gian được các bậc Thầy hướng dẩn, Ông còn tìm đến trao đổi và nghiên cứu thêm với một số bạn hữu trong vùng như Ðoàn-Phong, Hai Cửu, Mười Ðậu, Năm Tường ... Cùng với ước nguyện chân thành đối với di sản của tiền nhân bao đời và nhiệt tình học hỏi, kế thừa di sản võ thuật quý báu đó. Ông Trương Thanh Ðăng đã nhanh chóng tiếp thu, hấp thụ và thấm nhuần thật sâu sắc nền tảng tinh thần của Võ thuật cổ truyền Việt Nam qua hơn 15 năm miệt mài công phu khổ luyện tại miền đất võ Tây Sơn địa linh nhân kiệt nầy.

Trong thời gian nầy, không hạn chế hiểu biết của mình trong khuôn khổ võ thuật cổ truyền Việt Nam tại Bình Ðịnh. Ông cũng đã dành nhiều thời giờ học hỏi thêm với Võ sư Vĩnh Phúc, là một nhân vật nổi tiếng giỏi võ Thiếu Lâm vào thời đó. Và khi trở về quê nhà tại Phan Thiết, Ông đã đến thọ giáo với hai người Thầy người Trung Hoa gốc gác ở các tỉnh Phước Kiến và Hẹ (Trung Quốc), về các môn Ám Khí, Cữu Liên Hoàn và đặc biệt là bài Tứ Môn Chương quyền pháp, một trong những kỹ thuật cao cấp của môn phái Thiếu Lâm.

sutr6Từ năm 1925, Ông Trương Thanh Ðăng bắt đầu thu nhận học trò. Vào thời gian nầy đất nước đang ở trong giai đoạn Pháp thuộc, tất cả các sinh hoạt võ thuật đều bị cấm đoán, kiểm soát chặt chẽ và triệt để. Do đó, mọi việc học hỏi và tập luyện của Ông đều ở trong vòng kín đáo, lén lút, không để cho người chung quanh nhìn thấy hoặc biết được. Chính quyền của Thực dân Pháp thời đó vẫn luôn ngăn cấm việc luyện tập, truyền bá và phát triển võ thuật nhất là võ thuật cổ truyền Việt Nam, vì e ngại rằng các sinh hoạt đó sẽ là mầm mống cho những hoạt động của các tổ chức yêu nước, chống phá chính quyền Thực dân.

Sau năm (5) năm sinh hoạt tại Phan-Thiết, năm 1930 Ông phải di chuyển vào Sài Gòn mới mong có cơ hội phát triển và phổ biến rộng rãi hơn những gì Ông đã dày công tìm hiểu, khổ luyện và thực chứng những hay đẹp của tiền nhân bao đời và nay mong muốn lưu truyền di sản truyền thống quý báu của dân tộc Việt-Nam cho những thế hệ mai sau. sutr4Tại Sài Gòn, tuy khả năng và hiểu biết sâu sắc, rộng rãi như thế nhưng Ông vẫn chỉ khiêm tốn mở lớp dạy tại nhà riêng mà thôi, ai biết hay thì tìm đến học chứ không chủ tâm quảng cáo, giới thiệu.

Năm 1964 vào độ tuổi thất tuần (70 tuổi), Ông Trương Thanh Ðăng mới chính thức giới thiệu võ đường của ông tại Sài-Gòn với tên gọi là "Võ Đường Bình-Ðịnh Sa Long Cương", chuyên truyền dạy Võ Thuật Cổ Truyền Việt Nam và Thiếu-Lâm Trung Quốc.

Ngày 17 tháng 09 năm 1985 (tức ngày mồng 3 tháng 08 A.L. năm Ất-Sửu), Sư-Trưởng lìa trần, để lại hậu thế một Hệ Phái Võ Thuật không ngừng phát triển từ đấy.

Trở về trang "Giới Võ Thuật Việt Nam"