Ngọc Trản Quyền Pháp - HLV Lê Duy Phước - August 20th, 2011.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Video.