Hình ảnh buổi lễ khai giảng Trung Tâm Huấn Luyện Võ Cổ Truyền Việt Nam - March 18th, 2010.

Xin nhấn vào đây để trở lại Trang Hình Ảnh