Thái Âm Kiếm Pháp

Bảo Kiếm Tung Hoành Trấn Tứ Môn
Tiên Ông Chỉ Lộ Chấn Càn Khôn
Phát Vân Thưởng Nguyệt Khai Quang Điển
Bạt Thảo Tầm Xà Chuyển Vóc Long
Khuynh Thân Trảm Thạch Kỳ Lân Bộ
Phượng Vũ Tòng Vân Thối Kiếm Quy
Tứ Linh Tả Hữu Xa Luân Chiến
Tập Trận Công Thành Bái Tổ Tiên


Trở về trang "Bài Thiệu"